OD JASLICA DO PREDŠKOLSKE GRUPE

Deca su raspoređena po uzrasnim grupama od jaslene do predškolske. Grupe su male, što omogućava kako sestrama vaspitačima, tako i vaspitačima da se na adekvatan način posvete svakom detetu tokom rada u grupi. Prilikom adaptacija trudimo se da i deca i roditelji što lakše prođu kroz taj period sa što manje stresa.

Stručan tim sestre vaspitača, vaspitača i saradnika brine o Vašem detetu tokom boravka u vrtiću, kako bi se pravilno razvijalo, usavršavalo, odrastalo i napredovalo shodno njihovim potrebama, mogućnostima i sposobnostima.

Dinamika rada za VRTIĆNU GRUPU od 20.05 – 24.05.

 

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

MALA ŠKOLICA SPORTA AIKIDO MATEMATIKA

Broj 8 obrada

MALA ŠKOLICA SPORTA MATEMATIKA

Broj 8 – vežbanje

MALA ŠKOLICA SPORTA AIKIDO
RAZVOJ GOVORA

Cvrčak i mrav

BONTON

Šta se to događa

RAZVOJ GOVORA

Žaba čita novine

LIKOVNO

Cveće kolaž

MALA BIBLIOTEKA

Magičan dan

UPOZNAVANJE OKOLINE

Livada

 

MUZIČKO

Zakleo se bumbar

 

UPOZNAVANJE OKOLINE

Stanovnici bara

SAMOPOŠTOVANJE

Šta volim u prirodi

KVIZ ZNANJA

Asocijacije

SLOBODNE AKTIVNOSTI ENGLESKI

SLOBODNE AKTIVNOSTI

ENGLESKI SLOBODNE AKTIVNOSTI

Dinamika rada za JASLENU GRUPU od 20.05 – 24.05.

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

MOTORNE AKTIVNOSTI

Leptir i svet

GRAFIČKO LIKOVNE AKTIVNOSTI

Pravimo knjigu od crteža

TELESNE VEŽBE ČULNA OSETLJIVOST

Čudni insekti

POZORIĐTANCE
MUZIČKA AKTIVNOST

Bumamara

ČULNA OSETLJIVOST

Zujanje pčela

INTELEKTUALNE AKTIVNOSTI

Slažemo slagalicu tri dela

ČULNA OSETLJIVOST

Slušamo klasičnu muziku

GRAFIČKO LIKOVNE AKTIVNOSTI

Naš park u proleće

INTELEKTUALNE AKTIVNOSTI

Šta radi bibliotekar

SOCIO EMOTIVNE AKTIVNOSTI

Čitamo knjige

RAZVOJ GOVORA

Vojnik

SOCIO EMOTIVNI RAZVOJ

Sporije – brže

RAZVOJ GOVORA

Učiteljica

SLOBODNE
AKTIVNOSTI
SLOBODNE
AKTIVNOSTI
SLOBODNE
AKTIVNOSTI
SLOBODNE
AKTIVNOSTI
SLOBODNE
AKTIVNOSTI