Edukativni plan i program

 

PROGRAM

Stručni tim PU Magija kontinuirano razvija edukativni plan i program za uzrast dece od jedne do sedam godina, koji je u skladu sa modernim shvatanjima o učenju i razvoju dece određenog uzrasta. Svakodnevno pratimo realizaciju planiranih aktivnosti i na osnovu toga procenjujemo razvoj i napredovanje deteta.

Kako bismo vaspitno-obrazovne ciljeve uskladili sa sposobnostima deteta i njegovim afinitetima razvili smo model koji podrazumeva individualizaciju rada sa decom kojoj je potrebna dodatna obrazovna, zdravstvena ili socijalna podrška.

OD JASLICA DO PREDŠKOLSKE GRUPE

Planom i programom rada obuhvaćen je psiho-fizički razvoj dece, stručan i pažljivo odabran kadar koji se zalaže za kvalitetan vaspitno-obrazovni rad. Trudimo se da deca što više borave na svežem vazduhu i da učestvuju u sportskim aktivnostima. Naš cilj je da deci obezbedimo srećno i bezbrižno detinjstvo i da ih pripremimo za dalje školovanje.

Želimo da dete postane samostalno, da stekne prve prijatelje, da voli ljude i prirodu.