Upis dece u PU

DOKUMENTA NEOPHODNA ZA NAKNADU DELA TROŠKOVA

 

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi imaju:

  • Roditelji koji su državljani Republike Srbije;
  • Roditelji dece prijavljene na teritoriji Grada Beograda;
  • Roditelji čije dete nije dobilo mesto u državnom vrtiću.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Zahtevi za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova – Možete popuniti u vrtiću
  • Original potvrdu predškolske ustanove, čiji je osnivač Grad Beograd, da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta, tj. da je odbijeno prilikom upisa u državni vrtić – Odbijenica: Potrebno je da Odbijenica bude sa isteo pštine koja je u ličnoj karti nosioca subvencije (Roditelja sa kojim potpisujemo ugovor).
  • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete;
  • Fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva (Roditelja sa kojim potpisujemo ugovor).
  • Očitana lična karta podnosioca zahteva (Roditelja sa kojim potpisujemo ugovor).
  • Fotokopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom – Potpisujemo u vrtiću
  • Potvrdu od banke tekućeg računa podnosioca zahteva;